OYSTER - TOESPRAAK PETER NAGELKERKE BIJ ONTHULLING OP 06-12-2011 

DE STAD VERLOOR ZIJN HART IN 1942 SCHREEF HET EINDHOVENS DAGBLAD AFGELOPEN ZATERDAG IN DE KRANT.  
ER IS AL VEEL MEDIA AANDACHT GEWEEST DE AFGELOPEN TIJD OM DAAR EEN MONUMENT VOOR TE MAKEN EN DIT TE HERDENKEN OP INITIATIEF VAN TON V.D. HEIJDE EN DE LEDEN VAN DE STICHTING.  
VELE REAKTIES ZIJN DAAROP GEKOMEN, VOORAL VAN SLACHTOFFERS DIE ZIJN ACHTERGEBLEVEN. DEZE TRAGEDIES WORDEN NIET ALLEEN VERHAALD IN EEN BOEKJE  EN UITGEGEVEN DOOR HET ED MET INTERVIEWS MAAR OOK GEVISUALISEERD IN DEZE OYSTER. 
TELEFOONTJES, BRIEVEN EN GESPREKKEN HEBBEN GELEID TOT EEN SAMENWERKING MET DEZE MENSEN EN IS BEPALEND GEWORDEN VOOR DE INHOUD VAN HUN MONUMENT. 
DAARBIJ IS VEEL VERDRIET NAAR BOVEN GEKOMEN MET HERINNERINGEN WAAR LANG NIET OVER IS GESPROKEN EN NOG STEEDS HEFTIGE EMOTIES TEWEEG BRENGEN. 
ER IS GEPROBEERD EEN AANTAL VAN DEZE HERINNERINGEN SYMBOLISCH IN BEELD TE BRENGEN EN HET IS DAN OOK TOT STAND GEKOMEN DOOR, VOOR EN MET DE SLACHTOFFERS, HUN NAGEDACHTENIS EN FAMILIES. 
GETRACHT IS OM GEABSTRAHEERDE IMPRESSIE EN ZONDER PRETENTIES  DIT VORM TE GEVEN  MET EEN HERKENNING VOOR DE BESCHOUWER. 
VOOR DE JEUGD IS HET EEN KIJKDOOS IN HET VERLEDEN EN MET HUN FANTASIE KUNNEN ZE ZICHZELF ER EEN VOORSTELLING VAN MAKEN. 
 
DE SOKKEL IS MET EEN OPSTAPJE ZODANIG UITGEVOERD DAT OOK KLEINE KINDEREN HET KUNNEN BEKIJKEN.
HET MONUMENT IS OOK EEN AANKLACHT TEGEN HET VERLEDEN EN HUIDIGE OORLOGEN WAARBIJ ONSCHULDIGE SLACHTOFFERS GETROFFEN WORDEN EN WAAR GEEN RECHTVAARDIGING VOOR BESTAAT. 
EEN PAAR VAN DE VISUALISATIES  ZIJN O.A. DE VERNIETIGING VAN HET BINNENZIEKENHUIS EN DAARBIJ VOORAL DE KRAAMAFDELING, WAARBIJ ZWANGERE VROUWEN, HUN VERPLEEGSTERS EN NONNEN ZIJN OMGEKOMEN, ALSMEDE  ONGEBOREN EINDHOVENAREN ZONDER TOEKOMST. 
EEN VOORBEELD DAARBIJ IS  DAT ER VAN EEN VROUW  TOT NU TOE GEEN GRAF IS GEVONDEN EN HET MONUMENT ALS ZODANIG EEN HERDENKINGSPLAATS IS GEWORDEN VOOR DE NABESTAANDEN.    
MIJN EIGEN VADER LAG TOEN ONDER EEN GROOT KRUISBEELD EN DE TRILLINGEN WAREN ZO HEFTIG DAT HIJ BANG WAS DAT HET OP HEM ZOU VALLEN. BRANDWEERMANNEN VONDEN NOG ONGEOPENDE PAKJES DIE KLAAR STONDEN BIJ DE SCHOORSTEEN. 
EEN VERLOREN MIJTER VAN EEN VLUCHTENDE SINTERKLAAS LAG OP STRAAT. 
VERSTOPPEND ONDER EEN TRAP OF TAFEL WAAR NIET DE GEHELE FAMILIE ONDER PASTE OF ZICH KON VERSCHUILEN, HET SPEELGOED OP STRAAT GEBLAZEN, 
 
EEN OPNIEUW GEVERFD FIETSJE ALS CADEAU.
MAAR OOK EEN TOTAAL INGESTORT HUIS, WAAR IN EEN KINDERSTOEL NOG EEN ONGESCHONDEN KIND ZAT TE WACHTEN OP DE REDDING. 
MENSEN DIE NOG SCHAMELE BEZITTINGEN IN EEN KOFFER MEENAMEN, KINDEREN DIE DE STRAAT OP RENDEN OM VRIENDJES TE ZOEKEN OF NAAR HUIS PROBEERDEN TE KOMEN OF FAMILIES DIE EEN ONDERKOMEN ZOCHTEN. 
TERUGKERENDE KERKGANGERS DIE BIJ HUN THUISKOMST HUN FAMILIES GEBOMBARDEERD ZAGEN, MAAR OOK IEMAND DIE ZICH PER VANDAAG NOG STEEDS  HET HARTVERSCHEURENDE JANKEN VAN EEN HOND HERINNERT, VAN ANGST OF PIJN. 
ONDER DE LICHTTOREN GEWEREN EN HELMEN VAN JONGE DUITSE SOLDATEN  EN GEHEEL VOORAAN  EEN ZWANGERE VROUW DIE NAAR HUIS GESTUURD WAS DOOR DE DOKTER  OMDAT HET NOG NIET HAAR TIJD WAS OM TE BEVALLEN EN ZE HET DAARDOOR OVERLEEFDE. 
ZE IS VOOR MIJ ALS EEN SOORT VENUS,  HET SYMBOOL OP DE DEMER EN DE WEDERGEBOORTE VAN DEZE STAD ZODAT HAAR KIND EEN TOEKOMST ZOU KRIJGEN. CORRIE DE LEEUW VERWOORDDE  DAT DE STAD ZIJN HART VERLOOR  MAAR DAT ER EEN GAT IS GESLAGEN IN DE ZIELEN VAN DE MENSEN DIT KAN NOOIT IN BRONS WORDEN UITGEDRUKT.   
 
PETER NAGELKERKE