KAREL VERMEEREN 
 
1912-1998, brons in gelijknamig plantsoen in Eindhoven.
 
Tekst op sokkel:

"geboren en getogen Eindhovenaar verknocht aan zijn stad en aan Brabant
tekenleraar en kunstschilder
gildebroeder van het Sint Catharina Eindhoven Stad
historisch publicist, prominent actief in het culturele en sociale leven"

Onthuld 24 januari 2010.

Sponsoren Jacques Vermeeren (zoon) en sokkel door Sint Catharinagilde Eindhoven Stad.
 
 
Zie ook: