Beste aanwezigen, beoefenaars van de keramische technieken, bestuursleden, genodigden en belangstellenden.

U bent de oudste amateursvereniging sinds 1921 van Brabant…  en wellicht van Nederland, volgens uw voorzitter Frank Seegers. 

Mocht U in een scheppingsverhaal geloven dan werd Adam al uit stof gemodelleerd en leven ingeblazen.

Per vandaag zou men denken  WAAROM in Godsnaam….  en het WAAROM is een belangrijke drijfveer bij kunst en kunstbeleving…. Natuurlijk werden er al in de verre oudheid  praktische gebruiksvoorwerpen van klei gemaakt, voor eigen gebruik of handel, soms met decoraties maar ook beeldjes en voorstellingen van goden, mens en dier. Archeologische vondsten uit alle werelddelen bevestigen dat.

Dus ook toen al zal men zich afgevraagd hebben: met een hoeveelheid klei in de hand, WAT het zou moeten worden en WAARVOOR? Dus welk doel?

Maar inspiratie en creativiteit genereren energie.

En dat gebeurt nog steeds per vandaag en als een oeroude techniek, beoefenend  door u. Klei laat zich gemakkelijk manipuleren maar is ook weer lastig te controleren soms weerbarstig. De kennis en ervaring met het materiaal is een vereiste om het naar de hand te zetten, een verstild moment vastleggen voor de toekomst. De techniek beheersen is vaak opnieuw beginnen,want kunst komt niet vanzelf.

Geweldig dat zoveel mensen en U, plezier en voldoening beleven aan hun creatieve werk en hopelijk zal ook onze jeugd dat tot in eeuwigheid voortzetten.

Voor mij is het belangrijk dat we ons historisch en cultureel besef zorgvuldig koesteren en tegelijkertijd het nieuwe erfgoed creëren en toevoegen.

Dat DNA mag als keten niet onderbroken worden en ik heb dan ook kritiek op vooral de wijze en criteria waarop men dat soms afbreekt.

We hebben in Eindhoven ook een innovatieve-  en een onconventionele historie, wat "INGEBAKKEN" zit in de bewoners. Na de 2e Wereldoorlog wilde de toenmalige directeur van het van Abbe museum plaatselijke kunstenaars geen podium geven, afgezien recentelijk van het werk van René Daniëls, slechts na jarenlang aandringen van sommigen.

De strijdbare kunstenaars van toen verenigden zich in "de  GEWEIGERDEN" en organiseerden een tentoonstelling, als protest daartegen, in het park aan de overkant van het museum.

Daaruit is ook het initiatief voor een kunstmarkt geboren en ontstond  de oorspronkelijke oprichting van het nu ter ziele zijnde "Krabbedans" als  podium .

We hebben gezamenlijk, dan tegelijkertijd ook de verplichting om cultureel erfgoed verder te ontwikkelen door burgerinitiatieven. In de Karel Vermeeren Stichting hebben we de jaarlijkse kunstmarkt weer in het leven geroepen en ook uw tentoonstelling verdient brede aandacht.

Ik pleit dan ook voor een representatieve en onafhankelijke Cultuurraad en een daarnaar "luisterend" gemeentebestuur. Het scheppende vermogen van inhoudelijk creatieven in deze stad gebruikend om bestuurlijk een inhoudelijke lange termijn visie juist te STIMULEREN.

Samen met de particulieren en professionelen vanuit het onderwijs en ondernemingen zoals dat door de Vereniging van Bouwkundige vakken sinds 1874 zo’n 140 jaar geleden al werd gestimuleerd en die de voorloper was van Brainport..., alleen toen met een prominente rol voor cultuur.

 

Corrie de Leeuw (Eindhovens Dagblad) schreef al de volgende formulering: "Het is de plicht om creativiteit en organiserend vermogen uit de stad te mobiliseren en te faciliteren".

Als Stadspenninghouder van Eindhoven mag en moet ik dit soort zaken naar voren brengen.

2013 EN DAARNA

De huidige stand van technologie levert natuurlijk ook geheel nieuwe mogelijkheden met  hoogstandjes van uitingsvormen en we kijken met verwondering, vertedering en verbazing naar die resultaten.

De 2e Wereldoorlog zorgde voor de ontwikkeling van moderne materialen  zoals kunststof maar ook het gebruik van hightech ceramiek. Polyesters zijn erg populair en vooral nu hebben we stereo-lithografie en 3-d printing en kunnen we de data overal ter wereld bereikbaar hebben via het internet. Men kan alle oppervlaktes en doorsneden inscannen, reproduceren, manipuleren en sinds 1980 is alles geïndustrialiseerd en reproduceerbaar geworden, echter: U moet de menselijke ziel erin leggen want dat kan de techniek en machinerie niet, maar kan daarin wel behulpzaam zijn.

  


UITDAGING

DIGITAAL zouden mensen met Parkinson of gehandicapten met coördinatieproblemen en bijvoorbeeld blinden….  ruimtelijk 3-d vormen en  beelden kunnen beschrijven en generen….  met een intelligente handschoen of vingerhoed met positionering-sensoren als gereedschap .

Je mailt de data naar de andere kant van de wereld en laat het daar zichtbaar maken en ter plekke opbouwen met stereo-lithografie en 3-d printers. Dus eigenlijk kunst zonder tijd of grenzen. Ook kan men bijvoorbeeld  beschadigde historische artefacten wederom digitaal restaureren.

Alleen weet ik niet of de Venus van Milo ZONDER armen niet mooier is dan MET armen!

KUNST EN DESIGN

Zoals in ons industriële tijdperk de afgelopen 100 jaar productiemachines zijn ontwikkeld om gemechaniseerd in grote aantallen producten te vervaardigen, zo kan men NU weer "een uniek product per uniek persoon" fabriceren middels digitale print technieken en… de cirkel is na vele eeuwen weer rond. Het is een kleine stap van uw draaitafel naar een digiprinter of een aangestuurde slagroom zak met gietklei om ook vierkante vaasjes te kunnen maken.

INNOVATIE

Technologie is ook miniaturisatie  tot zelfs op nano-niveau. Dan kunnen bijvoorbeeld badkamer producten een glazuurlaag krijgen met dezelfde eigenschappen als een lelie en het daardoor water en vuilafstotend gemaakt kan worden. Het uiterlijk en formaat van producten is nu niet meer bepaald door technische elektronische componenten maar met materialen toepassen met een geheel andere specificatie.

Zoals textielen met mee geweven sensoren  en dan weer chemisch uitharden, zo groot als een vliegtuigvleugel of materiaal applicaties die veranderen van vorm, klank en kleur en eventueel oplichtend tot bewegend.

Dus een Renaissance van "handcraft", gecombineerd met "mindcraft" staat voor de deur met nog meer mogelijkheden dan ooit. Kunst begon te accelereren toen het realistische schilderen vervangen werd door de analoge fotografie, gevolgd door digitale beeldbewerkingen en toen moesten wel nieuwe kunstvormen ontstaan door deze gereedschappen.

Als voorbeeld daarvan is de stap die volgde na het impressionisme naar de kunstbeleving op dit moment. Daarvan is Vincent van Gogh als mooiste voorbeeld van drastische vernieuwing, en dat ook hier in Eindhoven onderwees aan zijn receptieve leerlingen welke overigens in Eindhoven verantwoordelijk waren voor het cultuur, onderwijs en  industriële beleid .

Er is vanuit hem ook een rode lijn te trekken naar het huidige design onderwijs, wat is voortgekomen uit de Eindhovense cultuur-basis. En nu verdeeld over de Academy en TU/e locaties, op nog geen kilometer van elkaar.

De technische mogelijkheden stellen ons in staat om in creatieve kleinschalige werkplaatsen weer unieke producten te leveren op bestelling voor een unieke klant of desnoods te downloaden naar of van u thuis.

Ook nu zullen nieuwe methodes ontstaan en gebruikt gaan worden en ik pleit dan ook voor een "Faculty of Senses" waarbij de werking van onze ZINTUIGEN en evolutie van onze hersenen… ook nieuwe sensorische belevingen gaan maken.

ONZE JEUGD

Prachtig lijkt het mij, een uitdaging voor ons allen, om verbindingen te maken en in contact te komen met andere creatieven in andere delen van de wereld in een virtuele workshop. Waar men bijvoorbeeld ook die handvaardigheid en denkvaardigheid met computergegenereerde kunst kan ontwerpen. En  die dan hier weer samen laten komen… zodat deze tentoonstelling uitgebreid kan worden met kunst als resultaat van een "Global Creativity" anno 2013.

Misschien ook een idee en uitdaging voor de kandidatuur voor ons als Culturele hoofdstad?

EN KUNST?

Met liefde gemaakt is het 't allerbelangrijkste en daarvan zie ik hier een heleboel om me heen.

GEFELICITEERD  daarmee!

Laat bezoekers ervan meegenieten. En deze gedachten met u doelend ter overpeinzing, verklaar ik hiermede de tentoonstelling voor geopend. Dank U wel voor Uw aandacht.

Peter Nagelkerke, januari 2013.