Bij archeologische opgravingen worden vaak slechts scherven gevonden.
De gedachte is om met behulp van de weinige gegevens de vondsten digitaal te reconstrueren.
 
 1. Scherf opmeten LxBxH, diameter enzovoorts;
 2. gegevens in C.A.D. (computeraided design of computer aided manufacturing tool) intekenen met digitale gegevens (bijvoorbeeld als draadmodel);
 3. op het scherm een " huid" eroverheen leggen en eventueel de originele "scherf" aangeven;
 4. completeren met kleur, textuur, decoraties;je kan het voorwerp op scherm laten draaien en van alle kanten beoordelen. Grappige bijkomstigheid is dat je ook nog op bijvoorbeeld de onderkant een virtuele "stempel" met info kunt plaatsen zoals "Archeo Eindhoven datum en vindplaats"?;
 5. data naar Stereo-lithografie-machine sturen. Dit is een "bak" met vloeibare kunststof en met de digi-info kan je met een laserstraal puntje voor puntje deze op elkaar plakken zodat naar verloop van tijd het gehele voorwerp wordt opgebouwd uit de kunststof puntjes en je het uit de machine kan halen;
 6. met UV-licht laat je dan het voorwerp en de kunststof uitharden;
 7. nabewerken middels een kleurtje geven en desnoods meerde exacte kopieën maken (voor scholen?).
 

 • Je kan er zelfs digi-puzzels mee maken zodat de leerlingen de brokstukken bij elkaar moeten zoeken en op de juiste plaats aanbrengen;
 • 2 t/m 5 is een grafisch proces (software); 
 • 6 vertaald dat in 3-D hardware;
 • 7 maakt het sterk; 
 • 6 maakt het reproduceerbaar, kleur aanbrengen enzovoort.
 • Elk gescand product, bot of wat dan ook kan je op die manier reproduceren of restaureren.