Het ei is een perfecte oervorm.
Het ligt er maar aan hoe je er naar kijkt!

Van boven belicht 
is de schaduw een perfecte cirkel
en vanaf afstand een ovaal.