FAMILIE

- Getuigschrift opa - 





- Overgrootvader veldwachter - 1911 -





- 25-jarig jubileum van den heer J. Nagelkerke -





Jan Nagelkerke veldwachter - 1918 -



Rond Het Hofke