CIRKEL

Het ei is een perfecte oervorm.
Het ligt er maar aan hoe je er naar kijkt!

Van boven belicht 
is de schaduw een perfecte cirkel
en vanaf afstand een ovaal.